การชำระเงิน

 

การชำระเงิน

 การชำระเงิน 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

ชำระเงินล่วงหน้า 50 % ในวันที่อนุมัติสั่งซื้อ  เเละชำระที่เหลือ 50 %

ในวันที่เราส่งสินค้่า โดยหลังจากที่เราส่งสินค้า